راز ماندگاری عاشورا در دنیای مدرن
46 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبر نگار فرهنگي حيات
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س)، نهضت عاشورا را در قالب جنگ نرم ادامه دادند.


وحدت میان مسلمانان از جمله دستاوردهای قیام ابا عبدالله الحسین (ع) است

تهران-حیات  

حجت الاسلام پاک نیا گفت:  قیام امام حسین (ع)، از سوی امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) در قالب جنگ نرم ادامه پیدا کرد و در طول تاریخ نیز خبرنگاران و وقایع نگاران ابعاد مختلف این قیام را برای نسل های مختلف روایت کردند.

حجت الاسلام عبدالکریم پاک نیا ؛ نویسنده و مدرس حوزه در گفتگو با خبرنگار فرهنگی حیات با بیان این مطلب، گفت: رمز ماندگاری ابا عبدالله الحسین (ع) و قیامشان ریشه در کلام وحی دارد و در این مورد می توان به آیات بسیاری استناد کرد که تاکید می کند هدف ایشان کاملا الهی بوده است.

وی با اشاره به فرمایشات امام حسین (ع) ادامه داد: ایشان فرموده اند "من به دنبال سلطنت نیستم بلکه ایجاد حکومتی قرآنی را مورد نظر دارم"، به همین دلیل می توان گفت هر چه بر اساس قرآن باشد کهنگی و نابودی نخواهد داشت و ماندگار می ماند.

این مدرس حوزه درباره چگونگی ادامه قیام امام حسین (ع) در طول تاریخ، اظهار کرد: این قیام از سوی امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) در قالب جنگ نرم ادامه پیدا کرد و در طول تاریخ نیز خبرنگاران و وقایع نگاران ابعاد مختلف این قیام را برای نسل های مختلف روایت کردند.


حجت الاسلام پاک نیا با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) فرهنگی بوده است، تصریح کرد: ابا عبدالله الحسین (ع) در جنگی فرهنگی به پیروزی رسیدند و تا دنیا و قیامت بر پا است نام امام حسین (ع) نیز بر جا خواهد بود زیرا ایشان کلام ناطق خداوند هستند. 

  وی با تاکید بر دستاوردهای قیام امام حسین (ع)، گفت: فرهنگ حسینی در میان مسلمانان  به خوبی دیده می شود، وحدت میان آنها از جمله دستاوردهای امام حسین (ع) و یارانش به شمار می آید و آگاهی نسبت به معارف الهی از دیگر دستاوردهای قیام فرهنگی ایشان است.

  این مدرس حوزه در پایان سخنان خود تاکید کرد: قیامی که ریشه در عدالت طلبی دارد هر سال در ماه محرم  احیاء می شود و برای همیشه زنده خواهد ماند.