واکاوی شیوههای نوین ارتباطی در گستره دین
45 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبر گزاري قرآني ايكنا
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0


استاد حوزه علمیه قم: کمبود متخصصان در حوزه ارتباطات دینی به انحرافات از دین دامن می‌زند


گروه اجتماعی: اگر به سیر تاریخی انحرافات ایجاد شده در دین نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که انحرافات کنونی در دین اسلام ناشی از کمبود افراد متخصص در حوزه ارتباطات دینی است.


حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالکریم پاک‌نیا» استاد حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، با تأکید بر ضرورت برخورداری از ابزارهای ارتباطی در گسترش مفاهیم دینی گفت: در عصر حاضر ابزارهای ارتباطی بهترین وسیله برای انتقال پیام‌های دینی به مخاطبان محسوب می‌شوند.


وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی جوامع و نیازهای افراد به مفاهیم دینی افزود: در شرایط کنونی مساجد و منابر دیگر نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای دینی افراد باشند از این‌رو مخاطبان تمایل دارند تا نیازهایشان در عرصه دین را از طریق ابزارهای نوین ارتباطی تأمین ‌کنند.


این مدرس حوزه علمیه در سطوح عالی در پرسشی مبنی بر ارائه ابزارهای ارتباطی متناسب با شرایط کنونی به خبرنگار ایکنا گفت: اختراع ابزارهای ارتباطی نوین به معنی فراموش کردن ابزارهای سنتی نیست، چراکه با وجود پیشرفت‌های موجود در ابزارهای ارتباطی، همچنان این ابزارها مخاطبان خاص خود را دارند. مبلغان را با ضرورت استفاده از ابزارهای ارتباطی آگاه کنیم
آگاهی دادن به مبلغان درباره ضرورت استفاده از این ابزارها نخستین گام در حوزه ارتباطات دینی است چراکه اگر این افراد ضرورت استفاده از این ابزارها را احساس نکنند هرگز به باور استفاده از ابزارهای ارتباطی در تبلیغ دین اسلام نخواهند رسید

پاک‌نیا با اشاره به برخی مزایا و معایب ابزارهای ارتباطی نوین و سنتی تصریح کرد: اثرگذاری عمیق بر مخاطب از ویژگی‌های برجسته ارتباطات به شیوه سنتی است که در ابزارهای نوین کمتر دیده می‌شود.


وی همچنین در بررسی آسیب‌های احتمالی ابزارهای ارتباطی نوین در اشاعه مبانی دین اسلام اظهار کرد: همانگونه که ما می‌توانیم از ابزارهای مدرن برای گسترش دین اسلام استفاده کنیم بی‌شک این امکان برای دشمنان اسلام مهیا است که ازاین ابزارها برای هجمه به ادیان استفاده کنند از این‌رو کمترین بی‌توجهی و غفلت در این زمینه فرصت را برای آنان به منظور تخریب مفاهیم دینی فراهم می‌سازد.


این مدرس حوزه علمیه در سطوح عالی در ارزیابی عملکرد حوزه‌های علمیه در ارتباط با میزان برخورداری از ابزارهای ارتباطی در اشاعه مفاهیم گفت:‌ در حال حاضر حوزه‌های علمیه از ابزارهای ارتباطی برای تبلیغ مبانی دینی استفاده می‌کنند، اما به اعتقاد من بیش از آنکه به فکر استفاده از این ابزار در انتقال مفاهیم دینی باشیم، باید به تأثیرات آن بر مخاطبان توجه کنیم.


پاک‌نیا با اشاره به فاصله حوزه‌های علمیه در رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه ارتباطات دینی افزود: آشنا نبودن مبلغان با چگونگی استفاده از ابزارهای ارتباطی و نبود آموزش‌های کافی برای کاربران این ابزارها در زمینه اشاعه دین از جمله عواملی هستند که مانع از رسیدن حوزه‌های علمیه به نقطه مطلوب در ارتباطات دینی می‌شود. تاثیر ابزارهای ارتباطی نباید مورد غفلت قرار گیرد
در حال حاضر حوزه‌های علمیه از ابزارهای ارتباطی برای تبلیغ مبانی دینی استفاده می‌کنند، اما به اعتقاد من بیش از آنکه به فکر استفاده از این ابزار باشیم، باید به تأثیرات آن بر مخاطبان توجه داشته باشیم

 مدرس حوزه علمیه در سطوح عالی درباره چگونگی حساس کردن حوزه‌های علمیه و مراکز تبلیغی در برخورداری از ابزارهای ارتباطی در اشاعه مبانی دین اسلام به خبرنگار ایکنا گفت: آگاهی دادن به مبلغان درباره ضرورت استفاده از ابزارهای ارتباطی نخستین گام در حوزه ارتباطات دینی است چراکه اگر این افراد ضرورت استفاده از این ابزارها را احساس نکنند هرگز به باور استفاده از ابزارهای ارتباطی در تبلیغ دین اسلام نخواهند رسید.


پاک‌نیا با تأیید ضعف در حوزه ارتباطات دینی ریشه آن را دلسوز نبودن برخی از مبلغان دینی در اشاعه مبانی دینی عنوان و اظهار کرد: برخی مبلغان قادر نیستند پیام‌های دینی را به درستی به مخاطبان منتقل کنند.


استاد حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به کمبود افراد متخصص در حوزه ارتباطات درباره انحرافات دینی اظهار کرد: اگر به سیر تاریخی انحرافات ایجاد شده در دین نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که انحرافات کنونی در دین اسلام ناشی از کمبود افراد متخصص در حوزه ارتباطات دینی است.