داستانهایی از آمران به معروف
50 بازدید
محل نشر: مبلغان » خرداد و تیر 1386 - شماره 92 »(12 صفحه - از 59 تا 70)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی