یادی از استاد فرزانه ام در تبریز ( 1350تا 1365ش)
465 بازدید
تاریخ ارائه : 1/23/2014 9:48:00 AM
موضوع: رجال و تراجم

این بنده حقیر سراپا تقصیر فراموش نمی کنم لحظاتی را که در محضر این عالم عارف و فقیه وارسته بودیم و چه بهره های معنوی و علمی و اخلاقی را از حضرتش می بردیم .

یاد چهره بشاش ، معنوی و نورانی آن عالم عامل همچنان بعد از سه دهه برایم آرام بخش و روح افزاست . چه در منزلش در محله شتربان تبریز و در نزدیکی قبر حمال عارف و چه در مسجد معجزلر و چه در نماز های جمعه در مسجد حاج صفر علی بازار ، همه اش برایم خاطرات شیرین و دلپذیر است .

زمانی که از این شخصیت بزرگ و گمنام سوالی می پرسیدیم با تبسمی ملیح و سیمائی گشاده پاسخ می داد و با حوصله گوش می کرد . حیف که در شهر تبریز ناشناخته ماند و مردم کمتر از وی بهره مند شدند .

هیهات ان یاتی الزمان بمثله            ان الزمان بمثله لعقیم .

از فرزند گرامی اش اخیرا کتابی چاپ شده که گویای اندکی از شخصیت وی می باشد .

منتخبی از آثار قلمی آیت الله حاج میرزا جوادآقا سلطان القراء

شخصیت او در چند سطر

آیت الله میرزا جواد آقا سلطان القراء (درگذشته 1376ش) در تبریز محلّه شتربان به دنیا آمد و در بقعه امامزاده موسای این شهر آرام گرفت. ایشان برادر میرزا جعفر سلطان القرّائی از نسخه شناسان و خوشنویسان بزرگ است.

زندگی­نامه علمی او با تحصیل در نجف اشرف در نزد بزرگانی چون میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و سید ابوالحسن انگجی و میرزاصادق تبریزی و شیخ عبدالکریم زنجانی و میرزا آقا اصطهباناتی و سید ابوالحسن موسوی اصفهانی سامان یافته است. از چیره دستی او در هنر خوشنویسی نیز باید یاد کرد.

از ایشان کتابهای ارزشمندی چون آیین خرد در کلام و فلسفه، رساله وجوب نماز جمعه، کتاب الارث، کتاب الطهارة، رساله عملیّه، حواشی بر روضة البهیّة فی الشرح اللمعة الدمشقیِة و عروةالوثقی به یادگار مانده است.

چاپ زندگی نامه

 فرزند او جناب دکترصادق سلطان القرائی به گردآوری مجموعه ای همت گماشته و آن را «منتخبی از آثار قلمی شیخ الفقها حضرت آیه الله العظمی آقای حاج میرزا جواد آقا سلطان القراء» عنوان داده است. این مجموعه دربردارنده زندگینامه، مقالات و گفتارهایی در تجلیل از مقام علمی این فقیه بزرگ است.

در فصل اول خاطراتی از فرزندان ایشان ،گفتاری از استاد فقید دانشگاه تهران دکتر حسن احمدی گیوی -– و دانشمند گرامی سید عبدالله فاطمی ­نیا ، تاریخ مدفن و مادّه تاریخ و مراثی این فقیه در این اثر فراهم آمده است.

 مطالب فصل دوم این کتاب به چاپ عکسی برخی از آثار آیت الله سلطان القرّائی اختصاص دارد که عبارتند از:

- کتاب طهارة (ص 67-112)

- رساله ارث (ص 115- 145)

- آئین خرد (ص 149-228)

- رساله وجوب نماز جمعه(ص 233 -378)

این آثار به خط مولف و نستعلیق شکسته کتابت شده است. این کتاب از سوی انتشارات دردانه تهران در قطع رحلی و 378 صفحه به طبع رسیده است.

عبدالکریم پاک نیا تبریزی