سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ماهنامه مبلغان  
عضویت درهیئت تحریریه وتدوین مقالات  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم  
همکاری درتدوین مجموعه گلشن ابرار  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
معاونت آموزش دفتر تبلیغات  
همکاری درتدوین مقالات ره توشه راهیان نور  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات  
همکاری درتدوین مقاله برای رسانه ها 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
معاونت فرهنگی حرم حضرت معصومه (س)  
همکاری درتدوین مقالات ماهنامه کوثر وستارگان حرم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
حلقه های معرفت / معاونت فرهنگی حرم حضرت معصومه (س)  
استاد 
 
ادامه دارد 
مشاوره 
تدریس 
مدرسه داراشفاء 
مدرس 
 
 
تفسير موضوعي (موضوعات اخلاقي)  
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
1375/07/01 
ادامه دارد 
سطوح عالی حوزه  
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
1388/06/07 
 
دروس سطوح عالى 
تدریس 
معاونت فرهنگی حرم حضرت معصومه (س)  
مدرس 
 
ادامه دارد 
مشاوره